Verreiker Herhaling

De verreiker wordt steeds vaker ingezet bij relatief lage lasten waarbij de manoeuvreerbaarheid een grote rol speelt zoals bij minder goed bereikbare plaatsen en een oneffen terrein. Bij ondeskundig gebruik van een verreiker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen. Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn o.a.:

 • een minimumleeftijd van 16 jaar;
 • 16 – 18 jarigen alleen onder direct toezicht van de leidinggevende;
 • alleen personen met een aantoonbare opleiding;
 • een goed onderhouden gekeurde verreiker.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk. Alleen de basiscursus verreiker is niet genoeg om mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende drie jaarlijkse herhaling stelt de gebruiker in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen. In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal een verreiker als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een (vervolg)cursus te volgen.

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een verreiker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de verreiker kan worden gewerkt. Ervaren en aankomnede bedieners van verreikers worden opgeleid tot vakbekwame medewerkers. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

 

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen en producten met behulp van een verreiker en in het bezit zijn van het certificaat verreiker Basiscursus.

 

Inhoud

Theorie

 • toepassingen;
 • risico’s;
 • wet- en regelgeving;
 • bedrijfsklaar maken;
 • bediening;
 • veiligheid bij de bediening.

Praktijk

 • veiligheid;
 • efficiëntie;
 • bedieningstechnische handelingen;
 • dagelijks onderhoud.

 

Vooropleiding

Cursisten dienen in het bezit te zijn van het certificaat verreiker Basiscursus.

 

Cursusduur

Deze cursus wordt in een halve dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk.

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW).

Kalender Hoogwerker Herhaling

350.152
Hoogwerker Herhaling
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.