Verreiker Basiscursus

De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA (VOL-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren. De herhalingscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een verreiker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de verreiker kan worden gewerkt. Ervaren en aankomende bedieners van verreikers worden opgeleid tot vakbekwame medewerkers. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

 

Bestemd voor

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen en producten met behulp van een verreiker.

 

Inhoud

Theorie

  • toepassingen;
  • risico’s;
  • wet- en regelgeving;
  • bedrijfsklaar maken;
  • bediening;
  • veiligheid bij de bediening.

Praktijk

  • veiligheid;
  • efficiëntie;
  • bedieningstechnische handelingen;
  • dagelijks onderhoud.

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is enige ervaring met een verreiker gewenst.

 

Cursusduur

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk.

Cursusgeld € 329,- (exclusief BTW).

Kalender Hoogwerker Basiscursus

350.150
Hoogwerker Basiscursus
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.