Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven VCA

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. In de VCA-checklist is deze cursus als mustvraag voor alle operatiönele leidinggevenden, langer dan drie maanden in dienst, opgenomen.

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Bestemd voor

Leidinggevenden van operationele medewerkers.

 

Inhoud

 • de Arbo-wet;
 • ongevallentheorie;
 • leidinggeven en veiligheid;
 • veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
 • taak- risicoanalyse;
 • bedrijfsnoodplan;
 • risicobronnen;
 • gevaarlijke stoffen;
 • ergonomie;
 • gereedschappen, machines en elektriciteit;
 • hijsen, tillen en lopen;
 • werken op hoogte;
 • werkvergunningen en besloten ruimten;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven/aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Cursusduur

VOL-VCA wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in 4 dagdelen inclusief examen.

Cursusgeld € 399,- (exclusief BTW).

Examen

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Kalender Verreiker Basiscursus

350.140
Verreiker Basiscursus
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.