Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven VCA Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA (VOL-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren. De herhalingscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doel van de cursus

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Bestemd voor

 • Leidinggevenden van operationele medewerkers.

 

Inhoud

 • de Arbo-wet;
 • ongevallentheorie;
 • leidinggeven en veiligheid;
 • veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
 • taak- risicoanalyse;
 • bedrijfsnoodplan;
 • risicobronnen;
 • gevaarlijke stoffen;
 • ergonomie;
 • gereedschappen, machines en elektriciteit;
 • hijsen, tillen en lopen;
 • werken op hoogte;
 • werkvergunningen en besloten ruimten;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven/aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is de vooropleiding VCA Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) vereist.

 

Cursusduur

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in 2 dagdelen inclusief examen.

 

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW).

Kalender Verreiker Herhaling

350.142
Verreiker Herhaling
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.