Bedrijfshulpverlener Herhaling

De geldigheidsduur van het diploma Bedrijfshulpverlener bedraagt 1 jaar. Om aan de wettelijke eisen m.b.t de  aanwezigheid van één of meerdere BHV-ers binnen een organisatie te kunnen blijven voldoen, dient de houder van het diploma de kennis en vaardigheden jaarlijks te herhalen. Om als bedrijfshulpverlener goed op de taak voorbereid te blijven, wordt voor de houders van een geldig basisdiploma BHV een herhalingscursus georganiseerd waarbij naast het opfrissen van kennis en vaardigheden ook eventuele nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, theoretische achtergronden en verrichtingen aan de orde komen. Bij een in-company training kan nader op de bedrijfsspecifieke situatie worden ingegaan.

Doel van de cursus

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de deelnemers op het gebied van:

 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
 • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
 • alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

 

Bestemd voor

Houders van een geldig Basisdiploma Bedrijfshulpverlener.

 

Inhoud

 • Levensreddende handelingen;
 • Eerste hulp;
 • Redden en verplaatsen slachtoffers;
 • AED;
 • Bestrijden beginnende brand;
 • Ontruiming;
 • Communicatie en melden incidenten;
 • Blussen met kleine blusmiddelen.

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is de vooropleiding Bedrijfshulpverlener Basis vereist.

 

Cursusduur

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten:

 

Kosten

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW).

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW).

 

Examen

Elke cursist ontvangt op aanvraag een cursusboek (sinds begin 2003 is er een nieuwe druk uit, ivm aanzienlijke wijzigingen in de reanimatieprocedure) en bij een goed resultaat op het praktijkexamen een officieel erkend certificaat herhaling Bedrijfshulpverlening met een geldigheid van 1 jaar. Voor het gedeelte levensreddende handelingen is

vrijstelling mogelijk indien de cursist in het bezit is van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie. Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand, ontruiming en communicatie.

Kalender Bedrijfshulpverlener Herhaling

350.102
Bedrijfshulpverlener Herhaling
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.