Bedrijfshulpverlener Basiscursus

Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 3000 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 500 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken. Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 23) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Doel van de cursus

De cursisten leren de taken zoals in de wet zijn omschreven:

 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
 • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
 • alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

 

Bestemd voor

Elk bedrijf met personeel in dienst.

 

Hoeveel Bedrijfshulpverleners?

Het aantal BHV-ers binnen een organisatie is afhankelijk van het aantal aanwezige werknemers en derden:

 • Algemeen geldt 1 BHV-er op 50 aanwezigen (0 tot 50 is 1, 51 tot 100 is 2 enz., bij minder dan 15 aanwezigen mag de werkgever zelf de BHV-er zijn);
 •  250 – 1000 werknemers 2% van het aantal aanwezigen met een minimum van 5;
 •  > 1000 werknemers 1% van het aantal aanwezigen.

Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en risico’s, in uw Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) staat aangegeven hoeveel BHV-ers u dient op te leiden.

 

Inhoud

Dag 1:

 • Levensreddende handelingen;
 • Eerste hulp;
 • Redden en verplaatsen slachtoffers;
 • AED (Automatische Externe Defribilator).

Dag 2:

 • Bestrijden beginnende brand;
 • Ontruiming;
 • Communicatie en melden incidenten;
 • Blussen met kleine blusmiddelen.

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Cursusduur

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 16 cursisten.

Cursusgeld € 339,- (exclusief BTW).

Kalender Bedrijfshulpverlener Basiscursus

350.100
Bedrijfshulpverlener Basiscursus
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.