Basisveiligheid VCA

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren. De cursus Basisveiligheid VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. In de VCA-checklist is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, dat langer dan drie maanden in dienst is.

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Bestemd voor

Operationele medewerkers.

 

Inhoud

  • De Arbo-wet;
  • Ongevallentheorie;
  • Gevaarlijke stoffen (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en straling);
  • Gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen); Gereedschappen, machines en elektriciteit;
  • Hijsen, tillen en lopen;
  • Werken op hoogte;
  • Werkvergunningen en besloten ruimten;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).

 

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Cursusduur

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten en bestaat uit 3 dagdelen inclusief examen.

Cursusgeld € 249,- (exclusief BTW).

 

Exam Opslaan en

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Kalender Basisveiligheid VCA

350.110
Basisveiligheid VCA
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.