PC Trainingen

Wat is VBA?

VBA (Visual Basic for Applications) is de programmeertaal van Excel. Met deze programmeertaal kunt u er voor zorgen dat allerlei ingewikkelde en tijdrovende werkzaamheden in Excel volledig automatisch uitgevoerd worden.

VBA is niet alleen de programmeertaal van Excel maar van alle Microsoft Office programma’s en daarnaast nog vele andere softwarepakketten.

Er is veel meer mogelijk dan u wellicht denkt. Met de programmeertaal VBA kunt u extra functionaliteit (maatwerk) aan de verschillende Officeprogramma’s toevoegen zodat Office wordt aangepast aan úw werkwijze.

Door gestructureerd te werken en efficiënt gebruik te maken van de mogelijkheden van Excel en Visual Basic for Applications (VBA) zijn met relatief geringe investeringen gigantische rendementen te behalen. Door slim gebruik gebruik te maken van de mogelijkheden binnen Excel en VBA kan veel tijd worden bespaard, kunnen fouten voorkomen worden en kunnen mensen met beperkte kennis van Excel de ingewikkeldste spreadsheets hanteren. Ook kunnen allerlei dialoogvensters aan de gebruiker van de sheet gepresenteerd worden, waardoor foutinvoer wordt beperkt of voorkomen en de sheet veel gebruiksvriendelijker wordt.

Wat leert u?

Doel van de training is de deelnemers zelfstandig programma’s te leren schrijven in Excel VBA. Deelnemers dienen minimaal te beschikken over kennis van Excel op basisniveau.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

  • Macro’s: Opnemen, uitvoeren, aanpassen, knoppen
  • De Visual Basic editor: Werkbalken, vensters
  • Zelf code schrijven: variabelen en constanten, de VBA syntax, bereiken en selecties, interactie met gebruiker, code structuren en lussen gebruiken, (reageren op) gebeurtenissen, werken met objecten, eigen functies en dialoogvensters ontwerpen, foutafhandeling, etc.

Hoe gaan we te werk?

VBA trainingen verzorgen we voor individuele leerlingen of, vanwege het specialistische karakter, in kleine groepjes. We beginnen met een korte inventarisatie van de reeds aanwezige vaardigheden. Vervolgens wordt kennis gemaakt met de programmeeromgeving van Excel, de VBE. Daarna kiezen we een praktijkopdracht, bij voorkeur een probleem van ‘de werkvloer’. Meteen vanaf het begin starten we met programmeren, dus niet te veel theoretische balast maar meteen het diepe in, onder het motto ‘learning by doing’. De cursus is dus meteen een aanzet tot de eerste eigen gebouwde applicatie.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor iedereen die al met het programma werkt maar meer uit Excel wil halen, door het automatiseren van taken of door het bouwen van Excelapplicaties. Als voorkennis is daarom Excelkennis op minimaal basisniveau noodzakelijk.

Waar en wanneer?

De Excel VBA cursussen worden door heel Nederland verzorgd. Dit gebeurt steeds als bedrijfstraining. De lessen worden altijd in overleg gegeven op een tijdstip en een locatie van úw keuze.

Cursusgeld: € 1250,-  (excl. BTW) voor 3 dagen van 6 uur.

Materiaal: € 0,- (U ontvangt een hand-out, hier zijn geen kosten aan verbonden).

 

Kalender Excel VBA

100.180
Excel VBA
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.