Subsidie

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers.

Belastingvoordeel voor werknemers

Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om bijvoorbeeld lesgeld en de kosten van studieboeken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.

Belastingvoordeel voor werkgevers

Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor:

  • kosten van begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
  • de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Deze regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs.

Scholingsvoucher

Wij hebben goed nieuws voor iedereen die werkt zoekt en werkzaam is geweest in de langdurige zorg. Sinds maart 2017 is de scholingsvoucher weer van kracht. Indien u bereid bent een opleiding te volgen, kunt u een subsidie tot 2500,- euro ontvangen. U kunt deze subsidie aanvragen middels de voucher ‘Scholingsvoucher voor werkzoekende‘ van het UWV.

Met deze subsidie kunt u in veel gevallen de gehele opleiding bekostigen. U kunt hierbij denken aan kosten als lesgeld, examengeld en studiemateriaal.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u te voldoen aan enkele voorwaarden, daarnaast moet de opleiding aansluiten bij een van de kansberoepen.

Wees er snel bij, scholingsvouchers zijn vaak beperkt beschikbaar.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op!