Examencenter

Over Lamark

Lamark levert logistieke diensten aan Examenbureaus. Een landelijk dekkend netwerk van Test Centers (w.o. locatie Goes van NHI-opleidingen) maakt het voor examenkandidaten mogelijk hun examen af te nemen op een datum en tijd die hen het beste uitkomt. We noemen dit ‘Flexibel Examineren’. Sinds de oprichting van Lamark in 2000 is een groot aantal Examenbureaus overgegaan op Flexibel Examineren.
Lamark is een onafhankelijke partij, niet gebonden aan een opleidingsinstituut. Sinds 2010 is Lamark ISO gecertificeerd. We werken samen met diverse partners op het gebied van toetsontwikkeling en toetssoftware.

Onze visie

In een wereld die in toenemende mate digitaler wordt, blijven examens niet achter. Werden examenkandidaten een paar jaar geleden nog verrast door een digitaal examen, inmiddels is het tegenovergestelde waar. Binnen enkele jaren zal het aantal examens dat nog schriftelijk wordt afgenomen op één hand te tellen zijn; digitaal is het devies. De voordelen van digitaal examineren zijn groot (snelheid, kwaliteit, flexibiliteit); eventuele storingen worden nauwgezet gemonitord door de supportafdeling van Lamark en zo spoedig mogelijk opgelost.
De rol die Lamark wil spelen, richt zich 100% op de examenlogistiek. We zijn (en blijven) een onafhankelijke aanbieder van digitale examenafname ten behoeve van de Examenbureaus in Nederland. Door bundeling van volume kan een hoge kwaliteit van examenafname hand in hand gaan met lage kosten.