Middle Management

Doel van de cursus

Deze opleiding leidt u op voor het diploma Middle Management van de NEMAS (Nederlandse Management Stichting).

In deze opleiding krijgt u de instrumenten aangereikt die nodig zijn om uw rol als middenmanager goed te vervullen. Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod die voor een teamleider, organisator en peoplemanager belangrijk zijn. U krijgt inzicht in de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de manager. In deze opleiding wordt ook uitgebreid ingegaan op de externe omgeving van bedrijven en organisaties. Op dit niveau is het van belang dat u als manager een eigen visie kunt ontwikkelen en uitdragen.

 

Bestemd voor:

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die een managementfunctie op middenkaderniveau vervullen of ambiëren.

 

Inhoud

 • Plaatsbepaling van de organisatie
 • Doelstellingen en strategisch beleid
 • Plannen en organiseren
 • Ondernemingsplanning
 • Organiseren interne organisatie (structuren, stelsels en medezeggenschap)
 • Leiderschap
 • Communicatie
 • Personeelsmanagement
 • Financieel management
 • Marketingmanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Productie- en logistiek management
 • Informatiemanagement
 • Proefexamen en examenvoorbereiding

 

Bijzonderheden

Tijdens deze opleiding staat de praktijk centraal omdat managementtaken vaardigheden bevatten en dit niet aan de hand van alleen theorie te leren is. NHI organiseert deze opleiding in kleine groepjes zodat er voor elke deelnemer aandacht is en opdrachten ook per cursist afgestemd kunnen worden op de praktijksituatie die voor hem of haar van toepassing is.

 

Vooropleiding

Om deze opleiding succesvol af te kunnen ronden is de opleiding Basismanagement of MBO-werk-en denkniveau gewenst.

 

U kunt een (kosteloos) intakegesprek aanvragen.

Cursusduur

Klassikaal (groepstraining) 35 avondlessen van

19.00 – 22.00 uur

 

Cursusgeld € 3850,-. Materiaal € 135; Examengeld € 160,00.

Diploma

De diplomawaardering en erkenning van het NEMAS examen is gebaseerd op de officiële Standaard Onderwijsinstelling van het CBS (SOI) op kwalificatieniveau MBO+ niveau 5.

Binnen de beroepskwalificatiestructuur (in Europees verband) valt de opleiding onder Niveau Middenkader.

Kalender Middle Management

200.110
Middle Management
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.