Hoger Management

Doel van de cursus

Deze opleiding leidt u op voor het diploma Voortgezet management  van de NEMAS. (Nederlandse Management Stichting)

Deze opleiding op HBO-niveau richt zich voornamelijk op strategische beleidsvorming. Om op dit niveau een bedrijf goed aan te kunnen sturen is een langetermijnvisie onmisbaar. Tijdens de lessen worden ook de communicatieve vaardigheden zoals speechen, presenteren en het schrijven van stukken geoefend.

 

Bestemd voor:

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die een managementfunctie op hoger kaderniveau ambiëren.

 

Inhoud

 • Bestudering van organisaties
 • Strategische variabelen
 • Ontwerpvariabelen
 • Stuurvariabelen
 • Bestuursproces
 • Besluitvormingsproces
 • Informatie- en communicatieproces
 • Effectiviteit van bedrijfsbestuur
 • Organisatietypologie
 • Ontwikkelingen in organisaties
 • Organisatiefuncties (personele, commerciële, financiële, administratieve, productie, logistieke en informatiefunctie)
 • Vitale organisaties
 • Presenteren en speechen
 • Het schrijven van rapportages en beleidsstukken
 • Voorbereiding op het examen / voorbereiding schrijven scriptie.

 

Bijzonderheden

NHI organiseert deze opleiding in kleine groepjes zodat er voor elke deelnemer aandacht is en opdrachten ook per cursist afgestemd kunnen worden op de praktijksituatie die voor hem of haar van toepassing is.

 

Exameninformatie: Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk examen dat als geheel wordt afgenomen. Daarnaast vindt nog een mondeling examen plaats naar aanleiding van de scriptie die aangeleverd moet worden

 

Men kan (kosteloos) volgens de open leer methode ondersteuning krijgen voor het schrijven van de scriptie.

 

Vooropleiding

Om deze opleiding succesvol af te kunnen ronden is minimaal een HAVO-diploma of het diploma Middle management vereist of werkervaring in een managementfunctie.

 

Cursusduur

Klassikaal (groepstraining) 30 avondlessen van

19.00 – 22.00 uur (excl. tijd voor het schrijven van de scriptie)

 

Cursusgeld € 3790,-. Materiaal € 85; Examengeld € 225,00.

 Diploma

De diplomawaardering en erkenning van het NEMAS examen is gebaseerd op de officiële Standaard Onderwijsinstelling van het CBS (SOI) op kwalificatieniveau (kort) HBO.

Binnen de beroepskwalificatiestructuur (in Europees Verband) sluit de opleiding aan bij niveau Specialistenniveau.

Kalender Hoger Management

200.120
Hoger Management
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.