Notuleren

Doel van de cursus

In de training Notuleren maakt de kandidaat kennis met de theoretische begrippen inzake vergaderen en notuleren. De deelnemer leert een convocatie schrijven en een agenda opstellen. Door middel van letterlijk uitgeschreven vergaderteksten worden de praktische vaardigheden van het kernachtig samenvatten getraind. Hierbij komen diverse hulpmiddelen en technieken voor het notuleren aan bod. Tot slot leert de deelnemer om de notulen duidelijk en overzichtelijk uit te werken (verslagleggen).

 

Bestemd voor

  • Iedereen die regelmatig notulen moet maken.

 

Inhoud

  • Wat is vergaderen?
  • Bijzondere vergadervormen.
  • Convocatie en agenda.
  • Vormen van notulen.
  • Hulpmiddelen en technieken van het notuleren.
  • Rol van de notulist.
  • Wat wel of niet op te nemen in de notulen.
  • Verslaglegging (notulen uitwerken).

 

Bijzonderheden

Als optie is het mogelijk om een les vergadertechnieken aan deze cursus toe te voegen.

 

Vooropleiding

Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

 

Cursusduur

Klassikaal (groepstraining) 4 lessen van 3 uur

 

Cursusgeld € 225,-. Materiaal € 19,-.

 

Diploma

Indien gewenst kunt u examen afleggen voor het diploma van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens. Kosten: € 33,-

 

Kalender Notuleren

150.130
Notuleren
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.