Managementassistente

Doel van de cursus

Het secretaressevak is de laatste jaren sterk veranderd. Er wordt naast de dagelijkse secretariële taken ook van haar verwacht dat zij meedenkt met de manager/directie en zoveel mogelijk anticipeert op zaken en initiatief neemt, zodat de directie zich volledig kan richten op de specifieke directietaken. Voor de directiesecretaresse/managementassistente is het noodzaak om kennis te hebben van de diverse managementaangelegenheden zoals o.a. personeelsbeleid, financieel management , marketing, public relations. Met deze kennis bent u in staat om de directie ondersteuning te kunnen geven als het gaat om het maken van businessplannen, (financiële) rapportages, begrotingen en budgetten. Daarnaast zult u ook leidinggevende taken moeten kunnen vervullen (zoals het aansturen van het secretariaat).

In deze opleiding komen alle managementtaken aan de orde en bent u met dit diploma in staat om uw werkgever veel werk uit handen te nemen en voldoet u aan alle eisen voor deze verantwoordelijke en veelzijdige baan.

 

Bestemd voor

Deze opleiding is bedoeld voor alle duizendpoten die interesse hebben in een managementondersteunende functie of nu werkzaam zijn in een administratieve/secretariële baan en meer ambities hebben.

 


Inhoud

 • Kantoorpraktijk.
 • ECDL startdiploma (Internet en e-mail, Word, Excel, PowerPoint).
 • Correspondentie Nederlands en Engels.
 • Rapporteren/ schriftelijk formuleren (rapportages, verslagen, offertes).
 • Organiseren van bijeenkomsten en evenementen.
 • Communicatietechnieken (gespreksmodellen, conflicthantering).
 • Organisatie en omgeving (organisatiestructuren, relatie bedrijf en omgeving, veranderingsprocessen).
 • Personeelsbeleid en leidinggeven (het motiveren en aansturen van medewerkers).
 • Time Management (plannen en organiseren).
 • Presenteren.
 • Marketing (marketingbeleid, product, prijs, plaats, promotie).
 • Public relations.
 • Financieel management (balans, resultatenrekening, breakeven point, begroten en budgetteren, kostprijsberekening, ondernemingsplan).

 

Bijzonderheden

Indien u al in het bezit bent van één of meerdere van bovengenoemde onderdelen van het Europees Computer Rijbewijs, kunt u hiervoor in de plaats Windows of Access volgen.

 

Vooropleiding

Als u wilt weten of u geschikt bent voor deze opleiding kunt u een (kosteloos) intakegesprek bij ons aanvragen. Het uitgangspunt van deze opleiding is dat u over praktijkervaring als administratief of secretarieel medewerker beschikt en in het bezit bent van een typediploma. Indien u nog niet in het bezit bent van een typediploma kunt u dit als losse module aan de opleiding toevoegen (14 lessen).

 

Cursusduur

Klassikaal 10 – 19 maanden

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal te volgen lessen per week. De avondopleiding duurt 19 maanden bij 1 lesavond per week. Ook is een combinatie van dag- en avondlessen mogelijk. Tijdens schoolvakanties is er geen les. Tijdens een intake wordt het lesrooster individueel vastgesteld.

Cursusgeld: € 2799,-. Materiaal € 432,-. Examengelden: € 186,-.

 

Diploma

Tijdens de opleiding kunnen de examens afgelegd worden voor de computervakken. Op het eind van de opleiding kan examen afgelegd worden voor het theoriegedeelte. Bij het behalen van beide delen komt men in het bezit van het diploma Managementassistente van de Stichting Onderwijs & Praktijkexamens.

Kalender Managementassistent(e)

150.250
Managementassistent(e)
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.