Stressmanagement

Doel van de cursus

In de cursus “Stressmanagement” wordt geleerd een probleemanalyse te maken om greep te kunnen krijgen op de complexe werkelijkheid. Noodzakelijk om tot verandergedrag te kunnen komen. Doel is om de deelnemer aan te leren zelfstandig toekomstige spanningen niet om te zetten in stressgedrag.

 

Bestemd voor

De cursus “Stressmanagement” is bestemd voor mensen die in hun werk te  maken hebben met een niet aflatende druk. Om met deze druk om te kunnen blijven gaan is het van belang helder en rationeel te blijven denken en gedachten en gevoelens correct te ordenen. Als er de dreiging is dat de persoon van hetgeen hij tegenkomt een stressende constructie creëert en daar niet goed meer mee  om kan gaan is het proces van vastlopen begonnen.

 

Inhoud

  • leren omschrijven van het problematische gedrag
  • inventariseren van zelfspraak m.b.t. het problematische gedrag
  • logisch zelfonderzoek
  • analyse van de “foute” aanpak
  • argumenten voor en tegen oude of een nieuwe aanpak
  • alternatieve leren construeren
  • piekergewoonte afbreken door foutieve denkstijlen te elimineren

Trainingsduur

De cursus beslaat vijf dagdelen.

Op aanvraag.

Kalender Stressmanagement

200.210
Stressmanagement
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.