Omgaan met lastige klanten

Doel van de cursus

Het doel van de cursus stressmanagement is leren omgaan met stresssituaties. Het is niet zozeer de bedoeling om te leren leven in een stressloos bestaan. Dat is zo goed als onmogelijk als je wilt deelnemen in de maatschappij. Zoeken naar een leven zonder stress is vluchtgedrag. Belangrijker is om te kunnen omgaan met stresssituaties, klein en groot.

Bestemd voor
De cursus stressmanagement is bestemd voor die medewerkers die zich willen wapenen tegen overspannenheid, overwerkt raken, burnout en werkuitval door op een ondersteunde manier om te gaan met stresssituaties.

Inhoud
– onderscheid van grenzen
– Types van grenzen
– Proces van het stellen van grenzen

Trainingsduur
– 3 dagdelen van 3 uur

* Deze training kan ook worden gegeven als bedrijfstraining waarbij de inhoud en cursusduur wordt bepaald door de organisatie zelf. Met een intake vooraf wordt in beeld gebracht op welke punten bijscholing gewenst is.

* Op basis van consultancy kan er persoonlijke begeleiding en ondersteuning geboden.

 

Op aanvraag.

Kalender Stressmanagement

250.130
Stressmanagement
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.