Basiskennis Calculatie

Doel van de cursus

Onze cursus basiskennis calculatie leidt op voor het officieel erkende Praktijkexamen basiskennis calculatie (BKC) van de Stichting Associatie voor Praktijkexamens. Met dit diploma op zak heeft u een prima basis voor een ondersteunende functie in een commercieel of administratief beroep. Van u wordt verwacht dat u op bepaalde momenten de juiste berekeningen maakt, of het nu gaat om het rekenen met valuta, kostprijsberekeningen of bijvoorbeeld renteberekeningen. De cursus basiskennis calculatie duurt 4 maanden. Er kan examen gedaan worden in de maanden januari of juni. De cursus wordt verzorgd volgens de methode “Open leren”. Dit houdt in dat u zelfstandig de aangeboden stof doorwerkt aan de hand van een studieschema, onder begeleiding van een docent. “Open leren” heeft als voordeel dat u op ieder moment met de studie kunt starten. Uiteraard kunt u met “Open leren” uw eigen studietempo bepalen.

 

Bestemd voor

 • U wilt bepaalde rekenvaardigheden bijspijkeren of oude kennis “oppoetsen”.

 

Inhoud

 • Rekenen
 • Renteberekeningen
 • Kredietkosten en financieringskosten
 • Kengetallen
 • Vreemd geld
 • Goederenhandel en BTW
 • Afschrijvingen
 • Kostprijsberekening
 • Enkelvoudige indexcijfers
 • Grafieken

 

Bijzonderheden

De cursus is geschikt als opstap naar het onderdeel statistiek van het PDB (Wanneer uw examencijfer 7 of hoger is kunt u het inbrengen bij het examen PDB)

 

Vooropleiding

Vooropleiding is niet vereist.

 

Cursusduur

Open Leren (individueel) 16 lessen

Naast het regelmatig bijwonen van de dagdelen “Open Leren” moet u rekenen op een studiebelasting van 4 uur per week. De ene cursist heeft meer tijd nodig dan de andere.

Kosten

Cursusgeld € 335,-. Materiaal € 99,50

 

Diploma

Aan het eind van de cursus kan examen gedaan worden voor het diploma van de Stichting Associatie voor Praktijkexamens. Zie voor de meest recente examentarieven www.associatie.nl