Omgaan met agressie

Doel van de cursus

Tijdens de training” Omgaan met agressie” wordt onder andere geleerd hoe moet worden omgegaan met deze personen. Vaardigheden zoals het aanleren van deëscalerend gedrag, onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten agressie, aanleren van relationele vaardigheden om in staat te zijn de relatie te kunnen beïnvloeden c.q. om te kunnen buigen naar gewenst gedrag. Om dit te kunnen realiseren is kennis en kunde vereist van communicatie.

 

Bestemd voor

De training “Omgaan met Agressie” is bestemd voor mensen die uit hoofde van hun werkzaamheden regelmatig te maken hebben met (agressieve) klanten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: werknemers in het onderwijs, NS-conducteurs, taxichauffeurs, politie, beveiligingsmensen, baliemedewerkers, medewerkers van gemeentelijke sociale diensten enz.

 

Inhoud

  • communicatie à oorzaken en vormen van agressie
  • reageren op agressie
  • agressie voorkomen
  • agressie en de werkomgeving
  • opvang en verwerking

Trainingsduur

Deze training wordt uitsluitend gegeven als bedrijfstraining waarbij de inhoud en cursusduur wordt bepaald door de organisatie zelf. Met een intake vooraf wordt in beeld gebracht op welke punten bijscholing gewenst is.

Op aanvraag.

Kalender Omgaan met agressie

250.120
Omgaan met agressie
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.