Feedback geven

Doel van de cursus

In de cursus “Feedback geven” wordt het onderdeel feedback ontvangen niet vergeten. Geleerd wordt om op een juiste manier de ander te laten weten wat je van hem of haar denkt zonder dat de relatie op het spel komt te staan. Bij het juist hanteren van de techniek heeft de ander niet het idee dat het een afwijzen van het gedrag is.

 

Bestemd voor

De cursus “Feedback geven” is bestemd voor collega’s die als team willen functioneren. Voor mensen die intensief in overlegsituaties met elkaar moeten gaan. Van belang is dat er gereageerd kan worden op de ander zonder dat er ruis gaat ontstaan binnen de communicatie die de collegiale samenwerking verstoort.

 

Inhoud

  • leren waargenomen gedag te beschrijven
  • het effect onder woorden leren brengen en weergeven
  • leren verifiëren van de boodschap
  • leren geven van adviezen voor alternatief gedrag
  • leren ontvangen van feedback

 

Trainingsduur

De cursus beslaat drie dagdelen.

 

Op aanvraag.

Kalender Feedback geven

250.110
Feedback geven
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.