Assertiviteit

Doel van de cursus

Tijdens de training “Assertiviteitstraining” wordt gedrag/gevoel en denken wat niet binnen het repertoire van de deelnemer ligt, aangeleerd. Gedrag wat wel aanwezig is maar niet effectief gebruikt wordt vanwege spanning en het idee te falen, wordt bewerkt zodat effectief handelen mogelijk wordt. In de opbouw van de cursus wordt rekening gehouden met systematische opbouw voor wat betreft de moeilijkheidsgraad.

In de cursus wordt voornamelijk gebruik gemaakt van praktijksituaties van de cursist.

 

Bestemd voor

De training “Assertiviteitstraining” is bestemd voor mensen die vanuit hun functie te maken hebben met situaties waarin het van belang is om eigen grenzen goed te kunnen bewaken. Effectief om moeten kunnen gaan met weigeren, voor hun mening op durven komen, gevoelens durven uiten, effectief kritiek kunnen geven maar daar ook goed mee om kunnen gaan als het gegeven wordt. Dit soort gedrag wordt vaak beleefd als spannend. Deze spanning is vaak een gevolg van een misplaatst gevoel van onzekerheid. Juist deze spanning belemmert het op adequate wijze tot uiting brengen van wat gedacht en gevoeld wordt, en ontaardt uiteindelijk in ruzie.

 

Inhoud

  • leren observeren
  • leren omgaan met eigen mimiek
  • leren geven van kritiek en omgaan met kritiek
  • leren geven van complimenten, ontvangen van complimenten
  • leren luisteren, samenvatten
  • leren omgaan met boosheid en ongenoegen
  • leren opkomen voor je mening
  • leren weigeren en ingaan tegen manipulaties

Trainingsduur

In overleg vast te stellen.

 

Op aanvraag.

Kalender Assertiviteit

250.100
Assertiviteit
Wachtlijst
 
 
 
 
Er zijn op dit moment geen cursusdagen ingepland.